حسین اسماعیلی عکاس سبزواری در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که عصر پنجشنبه اول بهمن ماه برگزار شد در بخش عکس برنده شد و از وی تقدیر به عمل آمد.

حسین اسماعیلی عکاس سبزواری در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که عصر پنجشنبه اول بهمن ماه برگزار شد در بخش عکس برنده شد و از وی تقدیر به عمل آمد.