شاید بتوان چرایی این مسئله را در نزدیک بودن به انتخابات دریافت، تلاش برای پیروزی در انتخابات از سوی هر طیف و جناحی که باشد بی سبب منجر به گرم شدن تنور انتخابات می شود اما آنچه مهم تر از پیروزی در انتخابات است عزت کشور در تمام عرصه ها است از اقتصاد تا روابط دیپلماتیک.

 

مسئله برجام آنقدر برای دولت مهم بود که بی وقفه تلاش کرد تا تعهدات ایران را از کاهش تعداد سانتریفیوژها گرفته تا انتقال ذخایر اورانیوم و حتی پرکردن قلب راکتور اراک با بتن را انجام دهد.

 

 

شاید بتوان چرایی این مسئله را در نزدیک بودن به انتخابات دریافت، تلاش برای پیروزی در انتخابات از سوی هر طیف و جناحی که باشد بی سبب منجر به گرم شدن تنور انتخابات می شود اما آنچه مهم تر از پیروزی در انتخابات است عزت کشور در تمام عرصه ها است از اقتصاد تا روابط دیپلماتیک خواهد بود.

 

 

نگاه اجمالی به فرجام برجام می تواند به راحتی نمایان کند که شاید این عجله از سوی ایران برای انجام تعهدات، بدون در نظر گرفتن انجام تعهدات از سوی طرف مقابل می تواند تلاشی برای کسب کرسی های مجلس در انتخابات آتی باشد.

 

 

دولتمردان و جناح های وابسته به خوبی درک کرده اند که جامعه به دنبال رفع مشکلاتی از قبیل بیکاری گرانی و تورم و…است و به خوبی می توان وعده حل این مشکلات را با شعار اجرایی کردن برجام،رفع تحریم ها ایجاد روابط و واردات کالاها داد.

 

 

اما آیا واقعا با اجرای بی ترمز تعهدات طرف ایرانی در برجام ۵+۱و در راس آنها آمریکا نیز به تعهدات خود عمل می کنند، آیا تحریم های جدید که رئیس جمهور آمریکا قبل از خشک شدن جوهر امضای این فتح الفتوح دولت اعمال کرد را باید نشانه ای از اجرای تعهدات طرف مقابل دانست؟

 

 

به خوبی اعیان است که ساختار تحریم ها برچیده نشده و به اصلاح طومار آن در نوردیده نشد بلکه با یک اشاره رئیس جمهور آمریکا به راحتی برگشت پذیر خواهد بود کما اینکه اعمال تحریم ها جدید و باقی ماندن تحریم ها به بهانه موشکی تروریسم و حقوق بشر همچنان پای ثابت صحبت های آمریکایی است و این را نیز می توان اشاره کرد که اوباما تنها یک سال دیگر رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و هیچ تضمینی نخواهد بود که با تغییر رئیس جمهور و سلایق دولت تحریم های نیز که به حالت تعلیق درآمده به شکل اولیه خود اعمال نشود.

 

 

اما استفاده از لفظ لغو تحریم ها با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده را می توان استفاده از ادببات انتخاباتی دولت راستگویان عنوان کرد،شاید تدبیر دولت بر این منوال قرار گرفته تا با استفاده از شعارهای انتخاباتی در هم پیچیده شدن طومار تحریم ها و فتح والفتوح بتواند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرد و بعد  فکری به حال ساخت کلیدی برای باز کردن قفل مشکلات اقتصادی باشد.

 

 

رفتاری که تا کنون از سوی دولت بروز داده شده را می توان رفتاری انتخاباتی دانست که نه تنها انتخابات مجلس را بلکه انتخابات دو سال آینده را نیز هدف گذاری کرده است.

 

 

بزرگنمایی برجام بدون مطرح کردن امتیازاتی که در این بین از سوی ایران به طرفهای غربی داده شده از امکان واردات بیشتر کالا های غربی به کشور تا عقب ماندگی در فناوری هسته ای شاید بتواند اکثریت مجلس را در اختیار دولت قراردهد و یا شاید بتواند تضمین پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات آتی ریاست جمهوری باشد اما باید در فتح الفتوح بودن آن شک کرد.

 

 

انتهای پیام/