آنچه امروز دولت روحانی از آن به عنوان دستاورد یاد می کند، هزینه های فراوانی به قیمت توقف حداکثری برنامه هسته ای کشورمان داشته که مرور آنها خالی از لطف نیست.

با اعلام ایران و کشورهای ۵+۱ در وین بالاخره بالاخره روز اجرای برجام فرارسید و از این پس دولت روحانی برای تحقق وعده های اقتصادی هیچ بهانه ای نخواهد داشت.

به گزارش گروه سیاسی صراط، مسئولان دولت تدبیر و امید تقریبا تمامی وعده های خود در دو سال و نیم گذشته – بر خلاف اظهارات اولیه – را به توافق هسته ای منوط کرده بودند و حتی از وعده های ۱۰۰ روزه آنها نیز خروجی خاصی حاصل شده بود.

به هر ترتیب امروز که احتمالا از نظر مسئولان دولت روحانی روز تاریخی(!) محسوب خواهد شد، آخرین بهانه آنها در حوزه اقتصاد نیز گرفته شده است هرچند خود روحانی اخیرا ماجرای نفت ۳۰ دلاری را به عنوان دلیلی جدید برای پسرفت های اقتصادی پیش کشیده است.

فارغ از تمامی این ماجراها، آنچه امروز دولت روحانی از آن به عنوان دستاورد یاد می کند، هزینه های فراوانی به قیمت توقف حداکثری برنامه هسته ای کشورمان داشته که مرور آنها خالی از لطف نیست.

قابل تامل است که امروز تحریم های غرب تعلیق شدند اما لغو کامل این تحریمها با شرط و شروط خاص خود ۸ سال بعد در “چارچوب قوانین و اختیارات دولت امریکا و اتحادیه اروپا!” انجام خواهد شد!

هزینه این توافق، برای ایران گستره ای از تعهدات مختلف از تضمین اجرای پروتکل الحاقی NPT و حتی تعهدات فراپروتکلی، محدودیت سقف غنی سازی ۳.۶۷ درصدی برای ۱۵سال. تعطیلی فردو، خارج کردن ۷۰ درصد سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم از نطنز و فردو، ممنوعیت تولید سانتریفیوژ-به مدت هشت سال، محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده در هر لحظه به ۳۰۰ کیلوگرم تا ۱۵ سال، عدم امکان تولید سوخت هسته ای توسط ایران و لزوم واردات سوخت هسته ای مورد نیاز برای ده سال، گرفته شدن حق ساخت راکتور آب سنگین جدید  تا ۱۵سال، الزام ایران به بازطراحی راکتور آب سنگین اراک آن هم با تایید ۵+۱ و ممنوعیت انجام تحقیقات در زمینه متالوژی اورانیوم و پلوتونیوم به مدت ۱۵ سال تا تحریم تست موشکهای بالستیک میان و بلند برد به مدت ۸ سال و نیز تحریم خرید و فروش تسلیحاتی ایران به مدت ۵ سال ادامه (طبق قطعنامه شورای امنیت) را دربرمی گیرد.

جدول زیر تعهدات ایران در برجام را نماش می دهد:

روز تحقق وعده‌های اقتصادی روحانی فرارسید!/ چه دادیم تا غرب به