رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح رسمی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی: برخی‌ها نیایند از رکود صحبت کنند.

13941022172053836_PhotoL