صبح امروز و طی حرکتی اعتراضی کارکنان اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزوار مانع از حضور رئیس این اداره در محل کار شدند.

به گزارش بصیر سبزوار،اعتراض کارکنان این اداره به نحوه عملکرد علی امید بخش در حوزه های صنعت و معدن بوده و معتقد هستند با وجود اینکه سبزوار قطب معدن در استان و کشور محسوب می شود متاسفانه اقدامات  امید بخش تنها در راستای   بقای خود در پست مدیریت است سبب شده که این اقدامات وی را درگیر سیاسی بازی هایی کرده که نه تنها از وظیفه اصلی خود که ایجاد رونق در صنعت شهرستان است دور کرده بلکه سبب شده است  تا صنعتگران از این اداره نا امید شوند.

 

 

همچنین کارمندان این اداره سفارشی عمل کردن رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت را در برخورد با صنعتگران را عامل دیگری برای درجا زدن صنعت شهرستان عنوان می کنند به گونه ای که امید بخش برای راضی نگه داشتن رمضانعلی سبحانی فر اعمال خلاف قانون ودستور صدور پروانه های غیر قانونی می هد.

 

 

کارکنان این اداره  در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر چرایی بروز این رفتار اعتراض آمیز، این عمل را نتیجه بی توجهی ها رئیس این اداره به تذکراتی است که طی دوسال اخیر برای بهبود شرایط کاری به وی و در فضایی کاملا دوستانه داده اند که متاسفانه هیچ تغییری از سوی وی مشاهده نشده است.

 

این در حالی است که کارمندان این اداره مدعی بودند که در چند هفته اخیر رئیس اداره صنعت بارها جلساتی در حمایت از نماینده خاص در اداره برگزار کرده است و حتی به تذکرات کارمندان هم در این باب اعتنایی نکرده است.

 

آنها همچنین به تعویق افتادن تغییر رئیس در این اداره را لابی های شخص رئیس با این نماینده می دانستند و راضی نگه داشتن وی را سبب بقای امید بخش به عنوان ریاست در این اداره عنوان می کردند.

 

اما نظر امید بخش در دفاع از تعطیل بودن بخش صنعت و معدن این اداره، نبود کارشناس مجرب و ضعف در این حوزه است.

 

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت صبح امروز و بعد از پشت در ماندن به خبرنگار ما در خصوص این اقدام اعتراضی کارکنان پاسخ داد: عدم وجود کارشناسان صنعت در این اداره و همکاری نکردن کارشناسان بخش بازرگانی مشکلاتی را پدید آورده که پس از برخورد بنده با برخی کارمندان این حرکت به وجود آمده است.

 

انتهای پیام/