صبح امروز کارکنان اداره صنعت معدن و تجارت سبزوار در اعتراض به عملکرد رئیس این اداره و سوءاستفاده‌های جاری در آن در ساختمان اداری را به روی وی بسته و مانع ورود وی به مجموعه صنعت، معدن و تجارت سبزوار شدند.

به گزارش بصیر سبزوار، صبح امروز کارمندان اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار که گویا پس از مدت‌ها پیگیری و ارائه تذکرات متعدد به مدیریت این مجموعه مبنی بر اصلاح رفتار و عملکرد خود از این باب ناامید شده‌اند در اقدامی جمعی و حداکثری درب ورودی ساختمان اداری را بر روی رئیس این اداره بسته و مانع ورود وی به آن شدند.

 

پس از این اعتراض مأمورین نیروی انتظامی در محل حاضر شده و اقدام به بازداشت کارکنان کرده اند.

 

خبرهای تکمیلی در این باره متعاقبا به اطلاع می رسد.