صبح امروز کارکنان اداره صنعت معدن و تجارت سبزوار در اعتراض به عملکرد رئیس این اداره و سوءاستفاده‌های جاری در آن در ساختمان اداری را به روی وی بسته و مانع ورود وی به مجموعه صنعت، معدن و تجارت سبزوار شدند.

_MG_3994 _MG_4002 _MG_4003 _MG_4004 _MG_4006