امام جمعه روداب گفت: شهادت شیخ نمر می تواند قیام هایی را مانند قیام 19 دی در عربستان ایجاد کند.

حجت الاسلام اسماعیل کیانی در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به قیام مردم قم در ۱۹ دی ماه اظهارداشت: قیام ۱۹ دی در اعتراض به هتک حرمت مرجع دینی مسلمانان رخ داد و این هتک حرمت امروز در عربستان می تواند سر منشا قیام هایی مشابه در عربستان شود.

 

وی با بیان اینکه شهادت شیخ نمر در عربستان با هدف خاموش کردن صدای عدالت و جلوگیری از بیداری مردم رخ داد ادامه داد: اشتباهات دامنه دار عمال سعودی در هتک حرمت مسلمانان و رهبر شیعیان در عربستان می تواند زمینه قیام های دامنه داری را یجاد کند که منجر به براندازی آل سعود شود.

 

حجت الاسلام کیانی با اشاره به اعتراضات مردم ایران به رژیم پهلوی و اعتراضاتی که در حال حاضر در عربستان به رژیم حاکم در حال شکل گیری است تصریح کرد: سخنان شیخ نمر سبب بیداری در جامعه عربستان شدو شهادت وی نیز امتداد این بصیرت را امکان پذیر خواهد کرد.

 

امام جمعه روداب همچنین با بیان اینکه فاجعه منا و شهادت شیخ نمر از اتفاقاتی است که می تواند سر منشا نابودی آل سعود شود خاطر نشان کرد: حکام عربستان برای تسریع در نابودی خود راهی بهتر از شهادت شیخ نمر نداشتند.

 

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون نیز راهپیمایی های در شرق عربستان و مناطق قطیف و عوامیه در اعتراض به این عمل در حال انجام است ادامه داد: این راهپیمایی و اعتراضات مشابه راهپیمایی های مردم در سلسله قیام های ۱۹دی است در ایران است.

 

انتهای پیام/