سایت فرهنگ نیوز اینفوگرافیکی را با عنوان «مظلومیت شیعه» طراحی و منتشر کرده است.

به گزارش بصیرسبزوار به نقل از فرهنگ نیوز، انتشار خبر اعدام آیت الله نمر الباقر النمر رهبر شیعیان عربستان موجب بهت و حیرت تمامی آزادی خواهان جامعه جهانی را فراهم آورد. با این حال، ایشان نه اولین رهبر شیعه ای است که در مسیر آزادی خواهی و سربلندی تشیع با پاسخ مشت آهنین مواجه شده و نه آخرین آن ها خواهد بود. تاریخ اسلام مملو است از اقدامات خشونت آمیز مستکبرین، منحرفین و منافقین نسبت به جامعه شیعه و رهبران آن ها. روندی که با شهادت امیرالمومنین (ع) آغاز شده و تا به امروز تداوم یافته است. با این حال می توان اذعان داشت که با وجود تمامی موانع ایجاد شده، به مرور بر بالندگی و رشد جامعه شیعه افزوده شده است. اینفوگرافیک فوق به جهت برخورد متوحشانه آل سعود با آیت الله نمر، به نحوه برخورد خشونت آمیز تنی چند از دیکتاتورهای جامعه بین المللی با برخی از رهبران شیعه در طول چند دهه اخیر می پردازد.

برای مشاهده اینفوگرافیک در اندازه اصلی اینجا    کلیک کنید