رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: وزارت علوم در حال حاضر با چالش صندلی های خالی در دانشگاه ها روبرو است.

به گزارش بصیر سبزوار،مجتبی صدیقی در مراسم افتتاح حوزه فناوری و توسعه دانشگاه فناوری های نوین در سبزوار با بیان اینکه در سال های گذشته توسعه فوق العاده ای در حوزه کمی آموزش عالی داشته ایم اظهارداشت: علی رغم افزایش جمعیت دانشجویی کشور به بیش از ۴میلیون و ۷۰۰هزار نفر وزارت علوم با چالش صندلی های خالی مانده مواجه شده است.

 

وی با اشاره به خالی ماندن بیش از ۴۶۰هزار صندلی  در دانشگاه پیام نور تصریح کرد: متاسفانه این خالی صندلی ها  ماندن به رشته ها و دانشگاههای دیگر نیز سرایت کرده است.

 

صدیقی به تهیه طرح آمایش وزارت علوم اشاره کردو ادامه داد: این طرح در حال حاضر به شورای انقلاب فرهنگی کشور تحویل شده است که بعد ازتصویب پتانسیل های هر منطقه از نظر جمعیتی و اقبال دانشجویی به اجرا در خواهد آمد.

 

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه فناوری ها ی نوین نباید با رویکرد دانشگاههای نسل اول و دوم حرکت کند تاکید کرد: در این دانشگاه باید مشکلات شهر به پروژه های دانشگاه تبدیل شده و با استفاده از روش های علمی مسائل مرتفع و مشکلات حل شوند.

 

وی تصریح کرد: رویکرد دانشگاه فناوری های نوین اجازه خواهد داد تا مسیر ۲۰ساله برا ی رسیدن به نقطه مطلوب را در چند سال طی کرده و به هدف خود برسد.

 

صدیقی با بیان اینکه در دانشگاههای نسل دوم کاربدی کردن علوم را در پارک های علم و فناوری دنبال می کردیم خاطر نشان کرد: از پتانسیل های دانشگاه نسل سوم قابلیت تاسیس مرکز رشد در دانشگاه و استفاده از ظرفیت های دانشگاه است.

 

معاون وزیر علوم با اشاره به هزینه ای ایجاد شغل به صورت عادی تصریح کرد: با استفاده از روش های علمی و مورد استفاده در دانشگاه این هزینه ها به یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد.

 

انتهای پیام/