سبزواری ها دیگر از شنیدن صدای بوق قطار ناامید شده اند و به صدای بوق اتوبوس های دوره میدان سربدارن عادت کرده اند اما هنوز هم راه آهن برای ...

 

به گزارش بصیر سبزوارانگاری همین دیروز بود که انتخابات برگزار شد و آقایان سبحانی و محسنی رای آوردند. شعار اصلی اکثر کاندیداهای آن دوره هم صدای بوق قطار راه آهن بود. قرار بود صدای بوق قطار را ما سبزواری ها بشنویم. اما سعادت نشد.

 

در انتخابات ۸ سال پیش هم از این قولها زیاد داده شد. قرار گذاشته بودند که ما سبزواری ها صدای سوت قطار را بشنویم ولی … و هر طوری بود دو نفر به مجلس رفتند ولی باز هم از بوق و ریل و قطار خبری نشد.

 

۱۲ سال قبل هم همین طور بود و همین طور دوره های قبل از آن. کار تا آن جا بالا گرفته بود که در آخرین دوره انتخابات شورای شهر هم عده ای از کاندیداهای شورای شهر هم وعده راه اندازی راه آهن دادند می خواستند با قطار سبزوار وارد شورای شهر بشوند.

 

شاید یکی از معدود مواردی که در سبزوار می شود در کارنامه هم نمایندگان اصول گرا و هم نمایندگان اصلاح طلب دید وعده راه اندازی راه آهن سبزوار است. هر دو جناح هم استفاده خوبی از این ماجرا کرده اند و می کنند.

 

باز هم موسم انتخابات فرا رسیده است. باز هم خبر از صدای سوت قطار می شود. صدای که مردم هنوز آن قدر بصیرت پیدا نکرده اند که آن را بشنوند. دیروز ۱۲ دی ماه آقای سبحانی برای بازدید از مراحل ساخت ایستگاه سبزوار یادی از راه آهن کردند. اما از مکانی که قرار است در آینده در آن ایستگاه تاسیس شود بازدید کردند. در حالت معمولی ارزش ندارد که یک نماینده از طرحی که هنوز هیچ کاری در آن صورت گرفته بازدید کند ولی وقتی که موسم انتخابات باشد و این طرح هم صنمی با راه آهن داشته باشد ارزش انتخاباتی پیدا می کند.

 

در پایان این مراسم باشکوه هم آقای سبحانی(که بعد از ۴ سال مشخص نشد دکتر است یا مهندس) به خبرنگاران گفت که ؛بنویسید راه آهن به سبزوار رسید؛ با این جمله دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند قضاوت را به مخاطبین می سپاریم.

 

سبزواری ها دیگر از شنیدن صدای بوق قطار ناامید شده اند و به صدای بوق اتوبوس های دوره میدان سربدارن عادت کرده اند اما هنوز هم راه آهن برای کاندیدها ابزاری برای رای آوردن است.

 

راه آهن هر چند در این سال ها نتوانسته هیچ یک از ما سبزواری ها را قدمی هم جا به جا کند اما هر ۴ سال خوب دارد کاندیداها را به مجلس می رساند. باز دوباره کاندیدها در ایستگاه انتخابات منتظر سوار شدن بر قطاری هستند که سوتش فقط گوش مردم را کر کرده است.

 

انتهای پیام/