بیانیه شورای معتمدین اصولگرا در محکومیت اعدام رهبر شیعیان عربستان

خاصیت طبیعی شهادت، ایجاد برکت و تداوم و گشایش در حرکت به سمت تعالی و کمال است. اینکه خداوند متعال در قرآن شهید را زنده معرفی میکند و در عرف اسلامی و اصطلاح متشرعه به کشته‌ی راه خدا – شهید یعنی شاهد، ناظر و حاضر – این به این معناست که خون شهید ضایع نخواهد شد؛ شخصیت شهید که تبلور همان آرمانهای او و آرزوهای اوست، از میان مردم رخت بر نخواهد بست؛ این خاصیت شهادت است. آن کسانی که این حقیقت را از بن دندان درک کرده‌اند و تصدیق کرده‌اند، برای آنها کشته شدن در راه خدا به هیچ وجه ضایعه به حساب نمی‌آید؛ بلکه یک افتخار است، یک اقبال بزرگ است؛ آن را میخواهند، آن را از خدا میطلبند؛ آن را مثل یک حاجت بزرگ، در ذکر و مناجاتِ خودشان با خدا مطرح میکنند.»  مقام معظم رهبری
بار دیگر دست خبیث خاندان آل سعودی که دست نشانده صهیونیسم جهانی است؛ به خون انسانی شریف و مجاهد آغشته شد تا پازل حیوانیت و رذالت خود را پس از فاجعه خون بار منا تکیمل نماید و به همگان نشان دهد خون یزید ها و معاویه ها در رگ های بدنش جاریست.
آری امروز دنیای اسلام در غم و ماتم فردی سوگوار است که حسین گونه در سرزمین حکام درنده خوی آل سعود فریاد “هیات من الذله” را سر داد و تن به بیعت با این رژیم منحوس را نداد. تا همانند اربابش حسین(ع)، نام خود را در تاریخ جاودانه سازد و الگویی باشد که مردان و زنان آزاده آن مرز و بوم با تاسی به این رهبر انقلابی آغاز کننده حرکتی باشند که همانند انقلاب ایران، رژیم ضد بشری آل سعود را سرنگون سازند.
امروز یکبار دیگر شرایطی فراهم شده که مردم جهان، میزان بشر دوستی حکومت هایی که خود را منادی حقوق بشر می دانند را به نظاره بنشینند و البته مطمئنا این بار هم مانند گذشته نمی توان انتظار واکنشی انسان دوستانه داشت چرا که همه شان سر در یک آخور دارند.
شورای معتمدین اصولگرا ، اعدام رهبر و روحانی برجسته، آزاده و انقلابی برادران شیعه کشور عربستان را شدیدا محکوم نموده و از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد واکنشی قاطع، انقلابی و به دور از تعارفات دیپلماتیک به این عمل شنیع حکام ظالم و حیوان صفت عربستان نشان دهد.

والسلام علی عباد الله الصالحین
شورای معتمدین اصولگرا
شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، ششمتد و داورزن