بزرگداشت خلق حماسه نهم دی در سبزوار با شکوه هرچه تمام تر و با حضور مردم ولایت مدار سبزواری برگزار شد.

_MG_3124 _MG_3163 _MG_3172 _MG_3176 _MG_3197 _MG_3203 _MG_3214 _MG_3222 _MG_3233 _MG_3240