معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: حماسه 9دی بزنگاه تاریخی بود که اجازه نداد دشمن از اختلافات داخلی سوء استفاده کرده و به هدف خود برسد.

سردار رسول سنایی راد در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه دشمن در حال بهره بردن از اتفاقات بعد از انتخابات ۸۸ در کشور بود اظهارداشت: در اوضاع و احوال بعد از انتخابات برخی از افراد به صورت ناآگاهانه برخی برای سوء استفاده وارد گود شدند و راه رابرای منافقین و سلنطت طلب ها باز کردند.

 

وی با بیان اینکه بعد از حماسه نهم دی ماه آمریکا و ایادی آن به صراحت از دست داشتن در حوادث و ایجاد فتنه سخن گفتن تصریح کرد: حضور مستقیم بیگانگان از دستگیری دبیر سوم سفارت انگلیس تا عناصر خدماتی آن سفارت خانه قائل به حضور مستقیم این کشورها در جریانات فتنه بود.

 

سنایی با اشاره به اینکه مردم هوشمندانه در نهم دی ماه حضور پیدا کردند ادامه داد: صبر رهبری و راهبرد ایشان در دفع حداقلی و جذب حداکثری سبب خلق حماسه ای به یاد ماندنی در آن روز شد.

 

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه برخی از افراد به خاطر غرور و لجاجت دست به اقداماتی زدند که به ضرر نظام تمام شد خاطر نشان کرد: امیدواریم که اینگونه افراد روزی به خود بیایند و دست از سوء استفاده های سیاسی ازمسائلی مانند حصرسران فتنه و صبر نظام بردارند.

 

سنایی راد با بیان اینکه نفوذ فردی در جریان فتنه ۸۸ به وجود آمده بود تاکید کرد: حضور افرادی مانند حجازی چند ماه قبل از حوادث در ایران و نقش مشکوک وی در جریان قتل ندا آقا سلطان موارد بود که بسیار قابل تأمل است.

 

وی همچنین با بیان اینکه نفوذ رسانه ای نیز از برنامه های استکبار برای تاثیر گذاری و تحریک جریانات بود ادامه داد: با راه اندازی BBCفارسی در پوشش کار تحلیلی نوعی سازماندهی در جریانات فتنه را در دستور کار قرار دادند که متاسفانه حضور افرادی مانند مهاجرانی در این برنامه ها نیز دیده می شد.

 

معاون سیاسی سپاه پاسداران با تاکید بر این نکته که فتنه خط قرمز نظام است ادامه داد: برخی از افراد از صبر و مدارای نظام سوءاستفاده می کنند و یا فهم این موضوع را ندارندو دنبال این قضیه هستن که با استفاده از امکانات کشور ژست اپوزیسیون بگیرند.

 

وی با اشاره به اینکه کشور و مردم شهدا و هزینه های زیادی را در جریان فتنه ۸۸داده اند ابراز داشت: دیگر اجازه نخواهیم داد به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه ای وارد شود.

 

انتهای پیام/