مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: حضور برخی از عوامل فتنه در دانشگاه ها در آستانه انتخابات می تواند سبب بروز خطراتی در طولانی مدت شود.

سید جواد خاتمی در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به حضور برخی از عوامل فتنه ۸۸در دانشگاهها و راه انداختن بحث های سیاسی اظهارداشت: فتنه و عوامل آن از خطوط قرمز نظام هستند و مسئولان با آگاهی دادن به دانشجویان باید از حضور اینگونه افراد در دانشگاه هها جلوگیری کنند.

 

وی حضور این افراد در دانشگاهها را عبور از خط قرمز دانست و ادامه داد: این رفتار در طولانی مدت سبب به وجود آمدن مشکلات متعددی خواهد شد.

 

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه دشمنان برای براندازی ایجاد خلل در راه پیشرفت نظام به شدت مشغول فعالیت هستند ادامه داد: این حضور ها می تواند دشمن را به ایجاد فتنه دیگر امیدوار کند.

 

خاتمی ایجاد حماسه ۹دی را با روشنگری های رهبری دانست و افزود: اگر روشنگری ها رهبری و رفتار با تدبیر ایشان نبود فتنه ۸۸با این سرعن قابل جمع شدن نبود و سبب می شد  دامنه مشکلات آن برای نظام گسترده تر شود.