مردم ششتمد در اعتراض به عدم برخورد قانونی و درخور با توهین کنندگان به قرآن و ساحت اهل بیت علیه السلام در مدارس این شهر در مقابل بخشداری ششتمد تجمع کرده اند.

به گزارش بصیر سبزوار،مردم ششتمد که دوروز پیش در اعتراض به عدم برخورد قانونی با توهین کنندگان در مقابل آموزش و پرورش تجمع کرده بودند این بار اعتراض خود را در مقابل بخشداری ششتمد ادامه داند.

 

مهم ترین خواسته مردم در این  تجمع برخورد قانون و البته در خور با توهین کنندگان به قرآن است.