سومین شب نمایشگاه توانمندی های رسانه همزمان با شب یلدا برگزار شد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14