حسین میردشتی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری سبزوار از ثبت نام ششمین نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسین میردشتی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری سبزوار از ثبت نام ششمین نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارشبصیر سبزوار، ثبت نام ششمین نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات مرکز حوزه انتخابیه معاونت استانداری

و  فرمانداری ویژه سبزوار انجام گردید.شایان ذکر است از این تعداد یک نفر از طریق وزارت کشور ثبت نام نموده است.

ثبت نام داوطلبین دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۹۴/۹/۲۸ همزمان با سراسر کشور در فرمانداری سبزوار آغاز و تا  روز جمعه چهارم دیماه ادامه خواهد داشت.