مراسم اختتامیه کنگره بین المللی سربداران با حضور محمد علی نجفی کارگردان و افسانه بایگان از هنرپیشگان سریال سربدارن اندشمندان و محققان داخلی و خارجی با قرائت بیانیه پایانی برگزار شد.

دبیر کنگره سربدارن در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه از ۲۵۰ مقاله رسیده ۱۱۲ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت اظهارداشت: در دوروز برگزاری کنگره ۱۲ سخنران ویژه خارجی به ایراد سخنرانی پرداخته و نقطه نظرات خود را نسبت به این نهضت بیان کردند.

محمد جواد حدادنیا با بیان اینکه افتتاح این کنگره با حضور وزیر و قرائت پیام رئیس جمهور رئیس مجلس و آیات عظام نوری همدانی و سبحانی برگزار شد ادامه داد: ثبت روز ملی نهضت سربداران در تقویم ملی  با توجه به فراز و فرود های منطقه و نیاز به توجه ویژه به مقاومت با تأسی از قیام سربداران از جمله خواسته های مطرح شده در بیانیه پایانی بود.

 

وی همچنین با اشاره به استقبال پیشنهاد وزیر فرهنگ مبنی بر اهدا جایزه ملی سربداران به اندشمندان و عدالتخواهانتصریح کرد: این پیشنهاد مورد اتفاق نظر کلیه اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت که پس از تایید توسط شور ایی زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی اهدا خواهد شد

حدادنیا ادامه داد:،برگزاری دوسالانه کنگره سربدران به صورت بین المللی ،نگارش برخی از متون کتب درسی مبتنی بر شناساندن این قیام وهمچنین ایجاد شبکه سیمای سربداران برخی از بندهای  بیانیه بود.