مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: نزدیک بودن برخی از امکانات به زمین های مرغوب زراعی سبب شده تا زمین خواران به این مناطق طمع کنند.

به گزارش بصیر بسزوار،منصور برغمدی با بیان اینکه وجود برخی از امکانات مانند شبکه آب و برق و همچنین گاز در برخی از مناطق روستایی سبب شده است تا زمین خواران آسیب های جدی به روستا وارد کنند.

 

وی با بیان اینکه طرح های هادی در اکثر روستا اجرا شده است ادامه داد: متاسفانه طرح های هادی اجرا شده در برخی از روستا ها نیز مستلزم بازنگری می باشند.

 

برغمدی با اشاره به نوع مالکیت زمین ها تصریح کرد: در مالکیت خصوصی به علت مراقبت فردی کمتر مورد اختلافی پیش می آید اما اراضی دولتی متاسفانه بیشتر مورد زمین خواری و دست اندازی قرار می گیرد.

 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار همچنین با اشاره به تجاوز به حریم راه ها نیز خاطر نشان کرد: این مورد نیز مصداقی از زمین خواری است که متاسفانه در برخی از مناطق مشاهده میشود.

 

وی به تصرفات در زمین های شیب دار و خانه سازی در مسیل ها اشاره کرد و بیان داشت: در این موارد علاوه بر زمین خواری آسیب های جدی نیز به شهر و روستا ها وارد می شود.

 

برغمدی با بیان اینکه ارضی ملی به دلیل وسعت زیاد قابلیت بازرسی های مستمر با فاصله زمانی کوتاه را ندارد تاکید کرد: گزارشات مردمی کمک شایانی در صیانت از این زمین ها است.

 

انتهای پیام/