کلیپ عروس و دامادی بود که در یک فضای باز به همان سبک فیلم های هالیودی هم را در آغوش می گرفتند و سوار موتور می شدند و ... . می گفت که عروس بزرگ شده مشهد است و داماد بزرگ شده تهران. اتفاقا همین لوکیشن را هم به ما پیشنهاد داد.لوکیشن نه باغ بود و نه بیابان،بلکه پارک شهدای گمنام بود.

آن اوایلی که داشت فیلم برداری از مجالس عروسی رواج پیدا می کرد برای این که اعتماد مردم جلب شود در تبلیغات ها یک پسوند بانو اضافه شد:
فیلمبرداری به همراه بانو. یعنی قرار است از قسمت زنانه مراسم عروسی شما یک زن فیلم بگیرد و این یعنی نگران نباشید. در این حرفه اعتماد مشتری حرف اول و آخر را می زند.جلوتر که آمادیم آتلیه ها هم به این مراسم اضافه شد تا از عروس و داماد عکس گرفته شود. آن هم عکس های با ژست های که بیشتر آدم را یاد فیلم های هالیودی می اندازد. حالا چند سالی هم می شود که بازار کلیپ عروس و داماد داغ است.
این کلیپ ها هم که دقیقا کپی برداری از صحنه های عاشقانه و ژست های فیلم های غربی است. هر چه جلوتر برویم باز هم قالب های دیگری به این مراسم اضافه خواهد شد قالب های که به محض ورود همه گیر می شود. قالب های که هر روز مراسم عروسی را برای جوانان سخت تر می کند.
قالب هایی که خیلی زود تبدیل به یک اصل در این مراسم می شود. اما جدا از این که این نوع از قالب های که هر روز و در زمینه های مختلف به مراسم عروسی اضافه می شود چقدر آسیب زا است؟ و یا دلیل رواج پیدا کردن این نوع قالب های چیست چند نکته که حاصل تجربه شخصی است را خواستم به دیگران منتقل کنم.چند وقت پیش به همراه همسرم به یکی از آتلیه ها رفتیم.
خانم آتلیه دار اول بسم الله کلی از اعتماد مشتری گفت. از این که همه پرسنل آتلیه از فیلم برداری و عکاسی گرفته تا چاپ خانم هستند. بعد هم کلی از خودش و تجربه اش تعریف کرد که کجا و کجا کار کرده است. نوبت به نمونه کار رسید. همسرم پشت سیستم رفت تا نمونه کارها را ببیند. 

چند نمونه که دید و خانم آتلیه دار هم با آب و تاب توضیح می داد که این را کجا گرفته است و چطور و … پرسیدم که نمونه ای از قسمت آقایان هم دارید که من هم نگاهی بندازم. پاسخ مثبت بود. یکی دو تا کلیپ که از آرایشگاه داماد بود نشان داد و گفت: یک سری کلیپ هم داریم که از داماد اجازه گرفتیم که به عنوان نمونه به مشتریان نشان بدهیم.

 

کلیپ اول را نشان داد. کلیپ عروس و دامادی بود که در یک فضای باز به همان سبک فیلم های هالیودی هم را در آغوش می گرفتند و سوار موتور می شدند و … . می گفت که عروس بزرگ شده مشهد است و داماد بزرگ شده تهران. اتفاقا همین لوکیشن را هم به ما پیشنهاد داد. لوکیشن نه باغ بود و نه بیابان، بلکه پارک شهدای گمنام بود.

 

برای ما باورش سخت بود ولی برای خانم آتلیه دار موضوع عادی بود. یکی دو تا کلیپ دیگر هم به عنوان نمونه کار نشان داد. حالا نوبت نمونه کارهای عکاسی اش بود. عکس های یک عروس و داماد دیگر را نشان داد.

 

تحلیل هم می کرد که چون نمی توانستند خوب ژست بگیرند عکس هایشان خوب نشده است و برای این که زیبا شود باید کلی روی عکس ها کار شود. یک نمونه دیگر هم نشان داد. و باز تعریف می کرد که چون عروس خیلی خوب ژست می گرفت عکس های شان خیلی زیبا شده و نیاز هم نبوده خیلی روی عکس ها کار شود. روی هم رفته عکس های شخصی ۵ تا ۶ عروس و داماد را نشان مان داد. عروس و داماد های که به قول خودش اجازه داده اند که از کلیپ ها و عکس های شان به عنوان نمونه کار استفاده شود.

 

دو مورد از این چند عروس و داماد ظاهرشان مشخص بود که بچه روستا هستند(از جهت آفتاب سوختگی و زحمت کشی) و هر طور برایم خودم تحلیل کردم دیدم نمی شود که بچه روستا موافقت کند که عکس و فیلم ناموسش را نامحرم ببیند. سوتفاهم نشود نمی خواهم بگویم که آن هایی که ساکن شهر هستند راضی به این امر هستند. ولی خانم آتلیه دار می خواست وانمود کند که چون داماد بزرگ شده تهران است اهل این امل بازی های نیست.

 

می خواست بگوید خلاصه شما هم آدم های با فرهنگ و تحصیلکرده ای هست نباید به این چیزهای پیش پا افتاده فکر کنید. مسئول نظارت بر آتلیه ها کیست؟ مسئول نظارت بر فیلم و عکس ناموس مردم کیست؟ مجوز های که به این اشخاص داده می شود بر چه اساسی است؟ در طول سال چه کسی و چه نهادی بر فعالیت های شان نظارت می کند؟ آیا حتی با موافقت خود عروس و داماد آتلیه دارها از لحاظ قانونی حق نشان دادن فیلم و عکس عروسی را به غیر دارند؟ این ها سوال های است که پاسخ شان روشن است.

 

 

حتی در همین ایام که در گیر و دار مراسم عروسی بودیم می گفتند که آقای فلان که آتلیه هم دارد خودش از عروس داماد هم فیلم می گیرد و هم عکس. باز هم سوال های تکراری به ذهن خطور می کند که آیا آتلیه دارها حتی با اجازه عروس و داماد حق استفاده از فیلم بردار مرد را دارند؟ مسئولان که وظیفه نظارت بر این امر را دارند مشغول چه کاری هستند؟ این اطلاعات بر اساس یک بار تجربه شخصی به دست آمده است نه بر اساس ماه تحقیقات یا دوربین مخفی و…. بی صبرانه منتظر پاسخ های صنف عکاسان و فیلمبرداری هستیم.