رئیس اداره اوقاف سبزوار گفت: اولویت اداره اوقاف تمرکز وقف باید به سمت نیاز های جامعه پیش رود.

حجت الاسلام محمد نیساری در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه اولویت های وقف باید به سمت نیازهای روز جامعه پیش رود اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر موقوفات ما در حوزه تعزیه داری واطعام است که در قدیم با توجه به نیاز جامعه ثبت شده است.

 

وی با بیان اینکه در زمان حکومت های قبل نیاز جامعه زنده نگه داشتن قیام عاشورا بوده است خاطر نشان کرد: علما آن زمان با توجه به مقتضیات زمان مردم را تشویق به ثبت وقوفات در این زمینه می کردند که امروزه نیاز جامعه در این حوزه تامین و می طلبد تا به سمت وقوفات در حوزه های دیگر حرکت کنیم.

 

نیساری با اشاره به احتیاجات گوناگون مردم در حوزه های علوم پزشکی مسائل فرهنگی و مجلس یادبود شهدا تاکید کرد: به راحتی می توان با جلب نظر خیرین و واقفان به حوزه های مختلف، تامین اعتبار بسیاری از پروژه های را از طریق وقف انجام دهیم.

 

رئیس اداره اوقاف سبزوار به ارائه راهنمایی ها و مشاوره های موثر در زمان وقف اشاره کرد و تصریح کرد: ارائه اینگونه راهنمایی ها می تواند دید واقفان را به زمینه های مختلف وقف در جهت تامین نیازهای گوناگون جامعه گسترش داده و سبب جاری شدن این چشمه در بین مردم شود.

 

وی همچنین به بحث موقوفات مشارکتی اشاره کرد و تشریح کرد: در این گونه موقوفات سرمایه های کوچک با تجمیع تبدیل به سرمایه ای در خور توجه شده که می توان آن را در جهت وقف و ایجاد منابع درآمدی پایدار به حرکت درآورد.

 

نیساری با بیان اینکه اینگونه وقف را می توان در تمامی ادارات و صنوف به اجرا گذاشت ادامه داد: با اجرایی این طرح به راحتی می توان نیازهای موجود در حوزههای مختلف را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها اقدام کرد.

انتهای پیام/