ریس اداره هواشناسی سبزوار از رسیدن دمای هوادر ساعات پایانی امشب (دوشنبه) به 2درجه زیر صفر خبر داد.

محمد سیاح عطار در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه در ساعات پایانی امشب دمای هوای سبزوار تا درجه زیر صفر کاهش پیدا خواهد کرد اظهارداشت: این برای اولین بار در سال جاری است که دما هوا تا این حد کاهش پیدا خواهد کرد.

 

وی همچنین با اشاره به مدل های پیش بینی شرایط آب هوایی ادامه داد: براساس نقشه های بارش ها نیز به صورت پراکنده تا صبح چهار شنبه ادامه داشته که در ارتفاعات می توانیم شاهد بارش برف نیز باشیم.

 

سیاح عطار با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون نزدیک به ۱۳میلیمتر بارش باران را در سبزوار داشته ایم ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۸۰درصدی را نشان می دهد و در مقایسه با دوره آماری کاهشی ۵۰ درصدی را به نمایش گذاشته است.

 

وی همچنین با تاکید بر کاهش نیزان بارندگی ها ادامه داد: بیشترین تاثیر را در افزایش سفره های زیر زمینی بارشهایی به شل برف خواهند داشت .