دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم گفت: دانشجویان با بصیرت می توانند سد محکمی در برابر نفوذ دشمن به کشور باشند.

علی خاتونی در گفتگو با بصیر سبزوار به مناسبت روز دانشجو اظهارداشت:  دشمن در حال حاضر با جستجو در بین اندشمندان حوزه و دانشگاه به دنبال نقطه ضعف های فکری و شخصیتی است تا بتواند راه نفوذ خود به این قشر را باز کند.

 

وی با اشاره به اینکه دشمن با مطرح کردن مسائل منحرف کننده سعی در ایجاد انحراف در وحدت این دو قشر دارد تصریح کرد: تربیت جوانان و دانشجویان با بصیر ت راه جلوگیری بسیار خوبی در برابر این حربه دشمن است.

 

دبیرجامعه اسلامی دانشجویان داشنگاه حکیم همچنین با اشاره به رکود علمی که در حال حاضر بر دانشگاه ها حاکم شده است ادامه داد: این رکود سبب خواهد شد تا عقب ماندگی هایی در رشد و پیشرفت و توسعه به جود آید که به هیچ عنوان قابل توجیه نخواهد بود.

 

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز دانشگاه را بازوی پرتواندر خودمت تعالی کشور دانستند ادامه داد: ابن حرکت کندی که امروز دردانشگاه ها ایجاد شده است متاسفانه نمی تواند برنامه های پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی را پوشش دهد.

 

وی همچنین با اشاره به فرهنگ غنی اسلامی کشور گفت: متاسفانه بیش از ۸درصد از منابع و کتب در رشته های علوم انسانی ما برگرفته از فرهنگ رب است که تاین نیز لطمه ای دیگردر ترویج فرهنگ غنی ایرانی اسلامی است.

 

وی همچنین با انتقاد از برخی مجامع دانشگاهی تاکید کرد: متاسفانه سیاسی بازی امروز به عامل اصلی در دانشگاه ها تبدیل شده که این خود سبب ابتذال فرهنگی نیز خواهد شد.

 

انتهای پیام/