مدیر آموزش و پروش سبزوار گفت: در نظام آموزش وپرورش باید به تربیت تمام ابعاد انسان توجه شود.

به گزارش بصیر سبزوار،مرتضی بینش در افتتاحیه دوره توانمدسازی مدیران در برابر جنگ نرم دشمن با بیان اینکه تنها توجه به بعد آموزش مسائل علمی نباید مدنظر قرار گیرد اظهارداشت: نظام آموزشی موفق خواهد بود که به تمام ابعاد انسانی یک فرد توجه کرده و همزمان با هم آنها را پرورش دهد.

 

وی با اشاره به اینکه لازمه رشدانسان پرورش تمام ابعاد هنری،فکری،سیاسی و اجتماعی است تصریح کرد: در فرهنگ دینی ما نیز به انسان نگاهی چند بعدی شده و تاکید شده است تا تمام ابعاد شخصیتی انسان مورد توجه قرار گیرد.

 

بینش با انتقاداز کنکوریزه شدن و نمره گرایی که در حال حاضر نظام آموزشی ما را در برگرفته است ادامه داد: این روش سبب خواهد شد تا ما تنها به بعد تخصص و علمی دانش آموزان توجه کرده و ابعاد انسانی دیگر غفلت کنیم.

 

مدیر آموزش و پروش سبزواربا اشاره به سند بنیادین تحول در نظام آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطر نشان کرد: دو موضوع مهم که در این سند گنجانده شده است تربیت اعتقادی و تربیت اقتصادی دانش آموزان است .

 

وی با بیان اینکه تربیت اعتقادی و اقتصادی دانش آموزان نقش به سزایی در آینده کشور خواهد داشت تصریح کرد: با آموزش صحیح دانش آموزان در این دو مقوله ابزار های مناسبی را برای مقابله لا تهدیدات دشمن دراختیار آنها قرار داده ایم.

 

بینش همچنین با اشاره به موضوعات مطرح شده در دوره های اموزشی توانمند سازی ادامه داد: فرآیند تربیتاقتصادی خود کمک شایانی برای ایجاد زمینه های آموزشی دیگر است.

 

انتهای پیام/