مدیر کانون بسیج فرهنگیان سبزوار از برگزاری دوره توانمند سازی مدیران دربرابر جنگ نرم و وراهبردهای اقتصاد مقاومتی خبر داد.

سرگرد پاسدار رضا قربانلو درگفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه این دوره آموزشی به مناسبت هفته بسیج وباهدف آشنایی هرچه بیشتر مدیران با راههای مقابله با جنگ نرم و همچنین بیان راهبردهای اقتصاد مقاومتی برگزار شده است اظهارداشت: توانمندسازی مدیران تاثیر به سزایی در آموزش دانش آموزان و انتقال مفاهیم ارزشی دارد.

 

وی با اشاره حضور مداوم مدیران و ارتباط عمیقی که می توانند با دانش آموزان برقرار کنند ادامه داد: مدیران می توانند با بهره گیری از این روش ها و انتقال صحیحی آنها به دانش آموزان پل ارتباطی مناسبی با خانواده ها داشته و این چرخه را برای پیوند کامل با جامعه تکمیل کنند.

 

وی با بیان اینکه بیش از ۱۶۰ساعت کلاس در حوزه های اقتصاد مقاومتی،مبارزه با جنگ نرم ،دجالواره و سواد رسانه ای،بازیهای رایانه ای و شبکه های اجتماعی،جمعیت و خانواده،ناتو فرهنگی و مهندسی فرهنگی و همچنین مدیریت اسلامی برگزار خواهد شد تاکید کرد: این دوره به صورت ۴روزه و آموزش ضمن خدمت برای مدیران محسوب خواهد شد.

 

مدیر کانون بسیج فرهنگیان هشیاری معلمان و مدیران نظام تعلیم و تربیت را در این ناتوی فرهنگی مهم دانست و افزود: معلمان و مدیران می توانند با ترویج فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی در مدارس و در بین دانش آموزان از نفوذ و رخنه فرهنگ بی غیرتی غرب در جامعه مراقبت کرده و سنگرهای فرهنگی کشور را با فرهنگ ناب اسلامی غنی کنند.

 

انتهای پیام