مدیر کل امور روستایی استانداری خراسان رضوی گفت: تا پایان سال جاری نزدیک به 700روستای استان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

به گزارش بصیر سبزوار، اسماعیل نور محمدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۷۰۰روستای استان از نعمت گاز برخوردار می شوند اظهارداشت: با گازدارشدن این تعداد روستا در حدود ۹۰درصد از روستاهای استان از این نعمت بهره مند خواهند شد.

 

وی با اشاره به اینکه مسئله معیشت و ایجاد درآمد بیشترین دغدغه روستائیان برای باقی ماندن در روستا است ادامه داد: طرح های مشارکتی که از یک سال قبل شروع شده است و قابلیت عضو گیری از ۲۵سرپرست خانوار تا ۲۰۰سرپرست را دارد که طی آن به دولت تا ۴برابر آورده روستائیان در قالب شرکت سهامی و یا تعاونی مشارکت می کند.

 

وی با بیان اینکه این طرح ها باید دارای ضمانت اجرایی و سودآوری داشته باشد تصریح کرد: تاکنون بیش از ۶۷روستا طرح های خود را ارائه داده اند که ۱۰طرح مورد تایید قرار گرفته است.

 

مدیر کل امور روستایی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این طرح ها در واقع تکمیل زنجیره تولید را هدف گذاری کرده است خاطر نشان کرد: توجه به بحث بازار یابی ،صنایع تبدیلی و کوتاه کردن دست واسطه های در بحث فروش محصولات مهم ترین اهداف این طرح است.

 

نور محمدی با بیان اینکه مهم ترین مرحله فروش محصولات در بازار های هدف و بدون واسطه است عنوان کرد: بیش از ۷۰بارانداز و محل را برای فروش مستقیم محصولات در نظر گرفته ایم تا روستائیان محصول تولیدی خود را به دور از دست دلالان به فروش برسانند.

 

انتهای پیام/