امام جمعه موقت سبزوار گفت: باید مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم تا این نفوذ تبدیل به نفوذ همه جانبه نشود.

به گزارش بصیرسبزوار،حجت الاسلام صادق ابراهیمی در خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به تلاش آمریکا برای نفوذ در کشور اظهار داشت: آمریکا سعی دارد از طریق راههای فرهنگی در بین جوانان و نوجوانان ما نفوذ کرده و برای این کار بسیار حساب شده عمل خواهد کرد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه جلوگیری از نفوذ خواسته مهم رهبری از مردم و مسئولان است تاکید کرد: آمریکا می خواهد با تغییر ارزش ها و ایجاد درگیری های داخلی راه خود را به کشور باز کرده و این موقعیت استفاده کند.

 

امام جمعه موقت سبزوار همچنین با انتقاد از دستگاههای فرهنگی شهر در ترغیب جوانان به نماز بیان داشت: در حال حاضر بد حجابی و منکر در جامعه روز به روز زیاد تر می شود و این به سبب دوری از نماز است.

 

وی با بیان اینکه نماز عاملی است برای دوری از منکرات و فحشا ادامه داد: ارگان های فرهنگی شهرستان بایددستور کاری رابرای خود داشته باشند تا از این طریق بتوانند رونقی در نماز جماعات ایجاد کرده و این فرهنگ سازی هرچه زودتر انجام گیرد.

 

ابراهیمی به مفاسد اقتصادی که و کلی گویی هایی در رابطه با پرونده های آنها اشاره کرد و افزود: باید بیان مطالب به صورت صریح باشد و گرنه این گونه رفتار سبب بدبینی و ایجاد بی اعتمادی در جامعه می کند.

 

امام جمعه موقت سبزوار به مسئله پرکردن فضای مجازی با اینگونه آمارهای مفاسد اقتصادی به عنوان دزدی پرداخت و تصریح کرد: طرح اینگونه مسائل و بیان رقم های میلیاردی بد گمانی را در جامعه شایع می کند که این خود نوعی نفوذ است.

 

وی همچنین به ماه صفر به عنوان ایام حزن و اندوه اهل بیت اشاره کرد و بیان داشت: باید در این ماه حرمت عزای آل الله حفظ شود.

انتهای پیام/