مراسم چهلمین روز جان باختگان فاجعه منا با حضور رئیس سازمان حج و زیارت کشور در سبزوار برگزار شد.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13