راهپیمایی سیزدهم آبان ماه همزمان با سراسر کشور در سبزوار برگزار شد.

_MG_9152 _MG_9154 _MG_9160 _MG_9163 _MG_9170 _MG_9172 _MG_9182 _MG_9186 _MG_9197