مراسم چهلمین روز درگذشت جان باختگان فاجعه منا در سبزوار برگزار می شود. این مراسم صبح روز پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ در حسینیه عطارها برگزار می گردد. گفتنی است در فاجعه منا در دوم مهرماه ۴۶۴ ایرانی از جمله ۱۲ سبزواری جان خود را از دست دادند.

مراسم چهلمین روز درگذشت جان باختگان فاجعه منا در سبزوار برگزار می شود. این مراسم صبح روز پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۱ در حسینیه عطارها برگزار می گردد.
گفتنی است در فاجعه منا در دوم مهرماه ۴۶۴ ایرانی از جمله ۱۲ سبزواری جان خود را از دست دادند.