رئیس اداره میراث فرهنگی سبزوارگفت: تمام تلاشم را انجام می دهم تا نثر بیهقی را به عنوان بزرگترین نثر تاریخی ثبت میراث جهانی کنم.

به گزارش بصیر سبزوار،محمود رضا سلیمانی در مراسم بزرگداشت ابوالفضل بیهقی با بیان اینکه چنین نثری بزرگی در هیچ کجا وجود ندارد اظهار داشت: تمام تلاشم را خواهم کرد تا این تاریخ به صورت میراث ثبت جهانی شود.

 

وی تاریخ بیهقی را اثری هنری دانست و افزود: در واقع صحنه هایی که بیهقی به نمایش در آورده است واقعه در واقعه بوده و به تمام زوایای یک صحنه اشراف کامل داشته است.

 

سلیمانی با اشاره به نگاه تیزبین بیهقی در زوایای مختلف تصریح کرد: بیهقی مورخی است که به صداهای خاموش فرصت حضور داده وآنها را در تاریخ جاودانه کرده است.

 

رئیس اداره میراث فرهنگی سبزوار با بیان اینکه بیهقی از حقارت تاریخی خود را دور نگاه داشته است تاکید کرد: وی به مانند یک هنرمند نثری را به دور از تحقیر و توهین به یادگار گذاشته است.

 

وی با اشاره به برخی از وقایع نوشته شده در تاریخ بیهقی ادامه داد: در خواندن متن های تاریخی در این کتاب دهها واقعه در دل یکک واقعه جای گرفته و ارزش ها به مخاطب انتقال پیدا کرده است.

 

انتهای پیام/