مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: مهم ترین اولویت برای توسعه کشاورزی زسیدن به نظام بازرگانی مناسب است.

 

مجتبی مزروعی در گفتگو با بصیر سبزواربا بیان اینکه بازرگانی صحیح و یافتن بازارهای مناسب برای فروش محصولات از اولویت های رشد و توسعه کشاورزی است اظهار داشت: بازرگانی صحیح و جذب بازارهای مناسب  نیازمند نگرشی صحیح در تولید و فرآوری محصولات  می باشد.

 

وی با بیان اینکه حلقه اصلی و ابتدایی در ایجاد نظام بازرگانی مناسب توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات است تاکید کرد: برای در دست گرفتن بازارها و افزایش سودآوری باید به سمت فرآوری محصولات با استفاده از روشهای مدرن حرکت کنیم.

 

مزروعی همچنین با اشاره به اهمیت آب در حوزه کشاورزی و افزایش بازده خاطر نشان کرد: شاه بیت تمام فعالیت ها در کشاورزی استفاده صحیح از آب است به گونه ای که با کم ترین مصرف بیشتری محصول را به دست آوریم.

 

مدیر کل جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه استفاده صحیح کمک شایانی در افزایش بهره وری خواهد داشت تصریح کرد: کشت محصولات بر اساس الگوی کشت و رعایت نکات سبب خواهد شد محصولاتی با کیفیت و قابل رقابت در بازارها به دست آوریم.

 

مزروعی همچنین با اشاره به برنامه انتقال آب و آبیاری تحت فشار بیان داشت: ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار برای انتقال آب با لوله از مصوبات دولت برای استان خراسان می باشد.

 

وی همچنین با بیان اینکه در سال جاری و هیچگونه مجوزی برای واردات میوه های با تولید داخلی صادر نشده است تاکید کرد: وجود میوه های خارجی در بازار به نشانه قاچاق و ورورد بدون مجوز است.

 

انتهای پیام/