توصیه می‌کنم از دختر خوبمان مواظبت کن و زیر چادر خودت پرورش دهی تا راه خودت را ادامه دهد.

به گزارش بصیر سبزوار، مهندس بسیجی شهید رضا دامرودی، شهید مدافع حرم اهل سبزوار که چهارم محرم در حسکه سوریه به شهادت رسیده بود، در آخرین نامه خود به همسر و فرزندش، زینبی شدن را به  آنان سفارش کرد.

این شهید بزرگوار در نامه خود به همسرش سفارش کرد تا دختر یک‌ساله‌شان را زینبی تربیت کند.

شهید مدافع حرم در بخش دیگری از آخرین نامه خود، همسرش را به توسل به قرآن و اهل‌بیت (ع) سفارش کرد.

 

نامه شهید مدافع حرم 1