سلام سربدار پوستر شهید «رضا دامرودی» اولین شهید سبزواری مدافع حرم را منتشر کرد.

بسیجی شهید رضا دامرودی، اولین شهید سبزواری «مدافع حرم» روز چهارم محرم (یکشنبه)، در حسکه سوریه به شهادت رسید.

برای دریافت پوستر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید.سلام-سربدار--شهید-را-دامرودی-02 سلام-سربدار-شهید-رضا-دامرودی01