پایگاهkhamenei.ir پوستر «رحمت و فضل‌الهی بر شهید‌ همدانی»رامنتشر کرد.

پوستر