مدیر کمیته امداد امام خمینی سبزوار از برخوردا شدن بیش از بیش از 1250نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد از بیمه تامین اجتماعی خبر داد.

 

 

سید حسین کرابی در گفتگو با بصیر سبزوار،با بیان اینکه سیاست این نهاد ایجاد آتیه ای روشن و حرکت به سمت خود کفایی مددجویان است اظهار داشت: این تعداد از مددجویان با برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مزیت بازنشتگی را در آینده خواهند داشت.

 

وی با بیان زنان سرپرست خانوار در این طرح دارای الویت هستند تصریح کرد: بیش از ۷۸۴نفر از بیمه شدگان طرح از زنان سرپرست خانوار کمیته امداد می باشند .

 

کرابی با اشاره به بهره مندی بیش از ۴۰۰نفر از مدجویان کمیته امداد در طرح اشتغال و برخورداری از نعمت بیمه تامین اجتماعی با مزیت بازنشتگی تصریح کرد: سایر مددجویان نیز می توانند از طرح بیمه تامین اجتماعی به صورت آزاد استفاده کنند که تا کنون بیش از ۱۷۰نفر نیز در قالب طرح های آزاد این نهاد بیمه شده اند.

 

مدیر کمیته امداد با بیان اینکه سیاست کمیته امداد در حال حاضر ایجاد خود کفایی و تامین معیشت توسط خود افراد است خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ تا کنون ۷مورد بازنشتگی و برقراری مستمری طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی داشته ایم که در تامین معیشت مددجویان نقش بسزایی دارد.

 

وی بهره مندی از مستمری بازنشتگی را فرصتی مناسب برای مددجویان و به خصوص زنان سرپرست خانوار دانست و افزود: پس از برقراری حقوق بازنشتگی توسط تامین اجتماعی دیگر نیاز به چتر حمایتی کمیته امداد نخواهد بود.

 

انتهای پیام/