مراسم چادر کشی حسینیه قنادها به مناسبت فرارسیدن ماه محرم به روال گذشته به انجام رسید.

IMG_0469 IMG_0474 IMG_0475 IMG_0476 IMG_0479 IMG_0482 IMG_0495 IMG_0508 IMG_0518 IMG_0527 IMG_0529 IMG_0535 IMG_0540 IMG_0547 IMG_0557 IMG_0559 IMG_0585 IMG_0596 IMG_0608 IMG_0610