معاون امورتولیدات دامی دام وزارت بهداشت گفت: فعال کردن زنجیره تولید کامل نقش مهمی در افزایش توان تولید دارد.

به گزارش بصیر سبزوار،حسن رکنی در جمع فعالان حوزه کشاوری سبزوار با اشاره به اینکه تاکنون تنها ۱۵ درصد از فعالیت های حوزه طیور به چرخه کامل تولید پیوسته اند اظهار داشت: چرخه تولید از اولین مرحله جوجه ریزی تا فروش محصول و ارائه به مشتری تمام مراحل را شامل می شود.

 

وی با بیان اینکه با تکمیل شدن این چرخه نیاز مخاطب بر اساس کیفیت سنجیده خواهد شدتصریح شد:مکانیزه شدن واحدهای پرورش طیور فعال کردن فعالان حوزه بازاریابی و …سبب خواهد شد تا دغدغه های تولید کنندگانت به کمترین حد ممکن برسد.

 

وی تعامل و استفاده از خوراک متوازن در پرورش طیور را عاملی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری دانست و افزود: دقت در ظریب تبدیل مواد غذایی کنستانتره مهم ترین اقدام در تولید خوراک برای حداکثر بهره وری است.

 

رکنی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دوره پرورش را به ۳۳ الی ۳۴ روز رسانده اند خاطر نشان کرد: در دهه ۶۰ این رقه برای مرغداری عای فعال در کشور در حدود ۵۵ روز بود که در خال حاضر بسیار پاییین آمده اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی استفاده از فرمولاسیون مناسب در رشد سریع تر طیور را امری لازم عنوان کرد وادامه داد: ضریب رشد در برخی از مراکز پرورش ۲ می باشد که باید این رقم تا ۱٫۷کاهش یابد.

 

انتهای پیام/