رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سبزوار گفت: برای عبور از رکود سنگین بازار باید به فکر چاره باشیم.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار،علی امید بخش در همایش پلیس،امنیت و اصناف سبزوار با اشاره به رکود سنگینی که در بازار حاکم است اظهار داشت: برای جلوگیری از تبدیل شدن این رکود به بحران باید چاره ای بیاندیشیم.

 

وی با دعوت کردن از افراد و صاحبان صنوف برای همفکری در این مورد تصریح کرد: باید چاره ای بیاندیشیم تا از این رکود عبور کنیم.

 

امید بخش به عدم پایداری برخی از شغل ها در این دوران بیان داشت: باید برای ایجاد مشاغل پایدار تلاش کنیم و از این راه آمار چرم را نیز در شهرستان کاهش دهیم.

 

وی ادامه داد: یکی از بهترین هراهکارهای کاهش بزهکاری در جامعه ایجاد شغل و درآمد پایدار برای افراد است.

 

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سبزوار با اشاره به اینکه برداشتن تحریم ها می تواند به عنوان فرصت و یا تهدید نمود کند خاطر نشان کرد: در دوران پسا تحریم ادامه روند رکود در بازار می تواند شرایط بدی را رقم بزند.

 

امید بخش همچنین با بیان اینکه برای پیشرفت و رقابت باید به سمت تجارت الکترونیک با شیوه های نوین حرکت کنیم تصریح کرد: پلیس نقش مهمی در امنیت فضای تجارت الکترونیک پس از ایجاد بسترهای لازم دارد.

 

وی همچنین به نقش پلیس در همراهی با اصناف اشاره کرد و ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان رکن اصلی امنیت دربازار از ابتدا و در زمان صدور مجوز همراه و همگام اصناف می باشد.

 

انتهای پیام/