در ساعات اولیه یک شنبه شب یک دستگاه پژو206در مسیر سبزوار به توحید شهر واژگون شدو سرنششینان آن به بیمارستان منتقل شدند.

معاون فنی و عملیات سازمان آتش نشانی در گفتگو با بصیر سبزوار علت حادثه را بی احتیاطی و عدم تسلط راننده در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد.

 

عباس معصومی صدر ادامه داد:طی این حادثه مادر و فرزند دچار مصدومیت شده و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

 

IMG_9641 IMG_9644 IMG_9645 IMG_9647 IMG_9648