تصاویر هشت نفر از جانباختگان سبزواری در حادثه منا منتشر شد.

ظهر پنجشنبه در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در سرزمین منا حضور گسترده حجاج در این منطقه حادثه آفرین شد و تاکنون ۲۲۶ نفر از حجاج ایرانی کشته و ۲۴۸ نفر نیز مفقود هستند که اسامی هشت حاجی سبزواری در آخرین لیست قربانیان این حادثه که صبح روز دوشنبه توسط سازمان حج و زیارت منتشر شده است، قرار دارد.

این هشت زائر سبزواری بیت الله الحرام از کاروان شماره ۱۹۲۸۹ (وادی العتیق) می‌باشند که “احمد عباسی”، “علی رجبی محمدآباد”، “رجبعلی جمعه آریانی”، “علی رضا باغانی”، “علی اکبر حسنی”، “علی اکبر باغانی”، “محمد شاه محمدی” و “محمود دشتی” نام دارند.

اسامی پنج حاجی دیگر سبزواری به نام های “سید جعفر کهنه”، “هادی ذاکری”(امام جمعه موقت داورزن)، “حسین نورانی”، “ابراهیم میان آبادی” و “علی اصغر شهرآبادی” از کاروان ۱۹۲۸۹ در لیست منتشر شده از مفقودین این فاجعه قرار دارد.