عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور هیئت ایرانی به سرپرستی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عربستان به منظور بررسی ابعاد میدانی فاجعه صورت خواهد گرفت.

محمد رضا محسنی ثانی در گفتگو بابصیر سبزوار با بیان اینکه حادثه غم بار منا که به کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ مسلمان منتهی شد نیازمند بررسی دقیق در ابعاد میدانی و وضعیت موجود بعد از حادثه دارد واظهار داشت: با تصویب هیئت دولت در جلسه فوق العاده هیئتی برای این بررسی به عربستان اعزام خواهند شد.

 

وی زمان سفر را فردا (یک شنبه) و یا دوشنبه اعلام کرد و ادامه داد: در این سفر وی و دکتر عوض حیدرپور نماینده شهرضا در مجلس از نماینگان مجلس حضور خواهند داشت.

 

محسنی ثانی با بیان اینکه این حادثه در ابعاد گوناگون پیگیری خواهد شد، تاکید کرد: بحث پرداخت غرامت به بازماندگان حجاج قربانی شده و صدمه دیده در حوزه پیگیری های حقوقی خواهد بود.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در ابنان ادامه داد: نام وی در فهرست مفقودین است که متاسفانه تاکنون اطلاعی از وی در دست نیست.

 

محسنی ثانی با بیان اینکه این سفر صرفا در جهت بازدید میدانی و بررسی ابعاد حادثه صورت می گیرد، ادامه داد: مسئله بزرگتر اداره حج توسط شورای مشترک کشورهای اسلامی در این سفر مطرح نخواهد شد.