کارشناس مسائل سیاسی گفت: هدف غرب از حضور در ایران استفاده از بازار ایران برای ترمیم اقتصاد بحران زده اروپا است.

 

 

امین کوشکی در گفتگو با بصیر سبزوار،با اشاره به حضور هیئت های اقتصادی از کشرهای مختلف اروپایی بدون درنگ پس از توافق بر سر متن برجام در ایران اظهار داشت: استفاده از بازارهای بکر ایران،راه اندازی فروشگاههای زنجیری برای فروش محصولات خارجی مهمترین تاثیر حضور این هیئت ها در ایران است.

 

وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی به خوبی از وضع عدم سودآوری سرمایه گذاری در حوزه صنعت در ایران آگاه هستند تصریح کرد: حضور اروپایی ها به دلیل سرمایه گذاری در ایران نبوده و تنها در فکر فروش محصولات خود در ایران و سوق دادن جامعه ایران به سمت مصرف گرایی بیشتر است.

 

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای توسعه باید نگاه مان به توانمدی های داخلی باشد ادامه داد: سیل ورود کالاهای لوکس خارجی و مصرف گرایی صرف در جامعه هدف غرب برای استعمار ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران خواهد شد.

 

کوشکی با بیان اینکه امروزه در جنگ اقتصادی به سر می بریم خاطر نشان کرد: رمز پیروزی در هر جنگ مقاومت است و غرب برای شکستن مقاومت ایراندر برابر تحریمها از هر راهی وارد خواهد شد.

 

وی انتظار برخی از مسئولان اقتصادی را برای رفع تحریم ها تنها به دلیل افزایش خام فروشی دانست تصریح کرد: درصورت رفع تحریم ها و افزایش فروش نفت خام فروشی به شدتافزایش پیدا خواهد کردکه این امر در تضاد با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

 

کارشناس مسائل سیاسی همچنین به برخی از امتیازات در متن برجام اشاره کردو ادامه داد: آنچه در برجام به ما تحمیل نشده است در قطنامعه شورای امنیت جبران شده است.

 

وی عدم مصرف گرایی و ایجاد روحیه صرفه جویی و استفاده بهینه را عاملی برای توسعه دانست و ادامه داد: سیاست کشورهای غربی ایجاد جامعه ای مصرف گرا و آسیب پذیر است.

 

انتهای پیام/