صبح امروز وهمزمان با اول مهر زنگ بازگشایی مدارس به صدا درآمد سال تحصیلی به صورت رسمی آغاز شد.

به گزارش بصیر سبزوار،صبح امروز طی مراسمی با حضور فرماندار و مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین اداری سبزوار زنگ بازگشایی مدارس در مدرسه فرهنگیان نواخته شد و دانش آموزان سال تحصیلی را آغاز کردند.

 

مدیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش مهمی در آینده کشورتوسعه دارد اظهار داشت: توجه ویژه به امر آموزش همزمان با پرورش می تواند کمک شایانی به توسع کشور داشته باشد.

 

بینش با اشاره به همزمانی روز عرفه و آغاز سال تحصیلی ادامه داد: همزمانی این دورز باید عاملی شود تا دانش آموزان با شناخت بیشتر در حوزه دین به اهداف عالیه کشور کمک کنند.

مدیر آموزش و پرورش سبزوار با اشاره به حدود ۵۰ هزار دانش آموز در این شهرستان افزود: جمعیت دانش آموزشی این شهرستان در سال تحصیلی جدید نسبت به پارسال حدود ۴۰۰ نفر افزایش دارد .

وی اظهار کرد: خانواده ها باید آموزش و پرورش را در امر مدیریت و مسائل اخلاقی، جسمی و عاطفی دانش آموزان همراهی کنند.

 

انتهای پیام/