همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس رژه یگان های نظامی و انتظامی سبزوار با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد.

IMG_8277 IMG_8289 IMG_8290 IMG_8300 IMG_8301 IMG_8308 IMG_8329 IMG_8333 IMG_8350 IMG_8358 IMG_8359 IMG_8361 IMG_8363 IMG_8373 IMG_8378 IMG_8384