معاون برنامه ریزی فرمانداری سبزوار گفت: رونق اقتصادی در شهرستان نیازمند تعامل بین بخشی و شناخت فرصت های سرمایه گذاری است.

حسن پارسی پور در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر در مرحله شناسایی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان قرار داریم و باید با شناختن فرصت های موجود سعی کنیم  منابع مورد نیاز را از طریق جذب سرمایه گذار تامین کنیم.

 

وی با بیان اینکه افتتاح دفتر سرمایه گذاری فرصت مناسبی را برای ایجاد ارتباط باسرمایه گزاران برقرا خواهد کرد ادامه داد: با همکاری دفتر سرمایه گذاری استان در حال لیست کردن فرست های سرمایه گذاری و همچنین شناسایی سبزواری های مقیم در خارج از کشور هستیم.

 

معاون برنامه ریزی سبزوار با اشاره به اینکه برای رونق اقتصادی و پیشرفت تنها جذب سرمایه گذار خارجی ملاک نخواهدبود تاکید کرد: استفاده از توان و ظرفیت موجود برای افزایش بهره وری بسیار موثر خواهدبود.

 

پارسی پور همچنین به بیان زیر ساخت های لازم در شهرستان برای جذب سرمایه گذارپرداخت و افزود:وجود فرودگاه ،راه آهن راههای ارتباطی درجه یک در جذب سرمایه گذار بسیار مهم است و از هم اکنون باید آینده شبکه حمل و نقل را در شهرستان را ترسیم کنیم.

 

وی با اشاره به نیاز شهرستان در حوزه ایجاداشتغال تصریح کرد: صنایع مادر به تنهایی نمی تواند تمام بدنه جامعه درگیر شغل کند و در کنار این صنایع باید توجه ویژه ای به ایجاد مشاعل خرد کرد.

 

معاون برنامه ریزی فرمانداری با تاکید بر استفاده از محصولات داخلی ادامه داد: استفاده از مواد تولیدی شهرستان اولویت بسیار مهم در حمایت از واحدهای تولیدی است و میتوان این موضوع را به صورت الزام درادارات اجرا کرد.

 

انتهای پیام/