معاون پشتیبانی آموزش و پرورش سبزوار گفت: در تامین فضای آموزشی شهری با بحران روبرو هستیم.

 

 

حسن محرابی در گفتگو بابصیر سبزوار با اشاره افزایش رشد دانش آموزان و تغییر پایه ها در نظام آموزشی اظهار داشت:در سال تحصیلی جدید  نیازمند ۱۵۰کلاس درس هستیم که این شرایط وضعیت تامین فضای آموزشی را با بحران مواجه کرده است.

 

وی با بیان اینکه چهارهزار وصد نفر ورودی در مقطع راهنمایی وجود داردتاکید کرد: بیشترین مشکل را تامین کلاس درس با شرایط استاندارد در این مقطع وجود دارد.

 

محرابی همچنین به رشد جمعیت درمناطق حاشیه ای شهر اشاره کرد و بیان داشت: عدم توجه کافی به این مناطق و رشد بی رویه جمعیت سبب افزایش تقاضا برای فضاهای تحصیلی را در پی داشته و حل این مشکل نیاز به گذر زمان و ساخت مدرسه در این مناطق دارد.

 

وی همچنین به کلنگ زنی دو باب مدرسه در مناطق کال عید گاه و مناطق غرب اشاره کرد و تصریح کرد: باید سعی شود این دوباب مدرسه به سرعت در چرخه آموزشی قرار گیرد تا کمی از مشکلات حاشیه شهر در باب مسائل آموزشی کاسته شود.

 

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش سبزوار با اشاره به استاندارها برای تامین فضای آموزشی این مقدار را ۴و نیم متر برای هر دانش آموز عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه این فضا در برخی از مناطق سبزوار تنها ۶۰سانتی متر است.

 

وی با بیان اینکه بیشترین سهم از محل ماده ۱۸۰به آموزش و پرورش سبزوار رسید خاطر نشان کرد: فاصله زیاد سبزوار با شاخص های استانی سبب تخصیص این بودجه شد که امیدواریم با ساخت فضاهای جدید حدود ۱۰درصد به شاخص استانی نزدیک شویم.

 

محرابی همچنین به فضای آموزشی موجود در روستا اشاره کرد وبیان داشت: در مناطق روستایی هیچ کمبودی نداریم و برخی از فضا ها نیز در روستا ها مازاد بر تعداد دانش آموزان است.

 

انتهای پیام/