فرماندار خوشاب گفت: امروزه بستر رودخانه ها طعمه ای برای سودجویان شده است.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار حسین ابراهیمی کردیانی در جلسه کارگروه حفاظت و صیانت از منابع آبی با تاکید بر حفظ این سرمایه خدادای اظهار داشت: حفظ این سرمایه عزمی عمومی را می طلبد.

 

وی با بیان اینکه بستر رودخانه ها طعمه خوبی برای برخی افراد سودجو شده است تصریح کرد:قانون ممنوعیت ساخت وساز در بستر رودخانه ها به شدت در شهرستان اجرا خواهد شد و ساخت وسازهای انجام شده نیز تخریب خواهند شد.

 

ابراهیمی در ادامه با تاکید بر تعامل دستگاههای اجرایی شهرستان در صیانت از آب خاطر نشان کرد: لزوم همکاری بین بخشی برای انجام عملیات عمرانی،فعالیت های کشاورزی و هرگونه فعالیت مرتبط کمک شایانی در کاهش هدر رفت آب خواهد داشت.

 

فرماندار خوشاب صرفه جویی و آموزش عمومی در مصرف بهینه را از عوامل مهم در افزایش بهره وری دانست و تاکید کرد: ارتقا راندمان ابیاری از طریق روش های علمی و کاشت محصولات مناسب با الگوی کشت منطقه می تواند در کاهش مصرف و افزایش نگه داشت آب موثر باشد.

 

وی همچنین با اشاره به وجود چاه های غیر مجاز در شهرستان و برداشت بی رویه آب از آنها ساماندهی هرچه سریع تر اینموضوع را خواستار شد.

 

ابراهیمی با بیان اینکه ۱۵۶ کنتور هوشمند در چاههای مجاز شهرستان نصب شده است ادامه داد: درآینده ای نزدیک تمام چاههای شهرستان به کنتور های هوشمند مجهز شوند.

 

وی با تاکید برعزم راسخ بر صیانت و حفاظت از منابع آبی بیان کرد: در برخورد با متخلفان و بهرهبرداران غیر مجاز به صورت قاطع عمل خواد شد.