مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در آیتانه شروع سال تحصیلی گفت: برای شروع مهری خوب و پر از مهر اولین کار مهم ثبت نام به موقع دانش آموزان است.

سید جواد حسینی در گفتگو با بصیر سبزوار،با بیان اینکه تا ثبت نام به صورت کامل انجام نگیرد نمی توان برنامه ریزی برای تعداد کلاس ها،معلمین و امکان پذیر نخواهد بود اظهار داشت: تا این لحظه بیش از ۹۳درصد از دانش آموزان خراسان رضوی در مدارس ثبت نام شده اند و خراسان رضوی رتبهاول کشوری را از این حیث به دست آوردهاست.

 

وی با بیان اینکه توزیع مناسب کتب درسی نیز از مهمترین اقدامات برای شروع سال تحصیلی خواهد بود تصریح کرد: نهصد و۲۲عنوان کتاب و ۱۲میلیون جلد با استفاده از سامانه نیازسنجی توزیع شده که از این نظر خراسان رضوی رتبه اول کشور را کسب کرده است.

 

مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی همچنین فضای مناسب وامکانات مطلوب را از دیگر ملزومات برای شروع سال تحصیلی دانست و افزود: در اول مهر امسال ۶۰مدرسه و ۶۰۰کلاس درس در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

 

حسینی با اشاره به اینکه یک سال از متوسطه اول کم شده است و معلمین این مقطع در سال جدید کلاس نخواهند داشت خاطر نشان کرد: ساماندهی معلمین برای سال تحصیلی جدید بسیار مشکل بود زیرا با کم شدن یک مقطع در متوسطه و افزایش مقطع دیگری در متوسطه اول بسیاری از برنامه ریزی با سختی انجام گرفت.

 

وی با اشاره به شش عرصه هدف گذاری توسط آموزش و پروش تاکید کرد: برای رسیدن به حیات طیبه نیازمند هستیم تا تعلیم وتربیت جامع،تک سبب بینانه، سپیدار و همچنین تعلیم هنر، اخلاق و دین را به صورت جامع بنگریم.

 

حسینی همچنین در توصیه ای به دانش آموزان معلمان و اولیا برای شروع سال تحصیلی عنوان کرد: ایجاد فضای بانشاط برای آغاز سال تحصیلی با استفاده از مقدمات روانشناختی برای آمادگی ذهن دانش آموزان برای سال داشتن سال تحصیلی توام با موفقیت بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

 

انتهای پیام/